Frau und Katze, Höhe 11cm, 2003   Frau, Höhe 14cm, 2003   Stier, Höhe 18cm, 2005  
 
  Drei Engel, Höhe 17cm, 14cm, 10cm, 2004   Drei Engel, Höhe 13cm, 11cm, 8cm, 2004  
 
  Frau mit Katze, Höhe 10cm, 2003   Alte mit Hund, Höhe 10cm, 2003   Man, Katze,Vogel Höhe 11cm, 2003  
 
  Mensch-Vogel, Höhe 16cm, 2003   Tiere, Höhe 19cm, 2003   Gestalt, Höhe 20cm, 2003  
 
  Weißer und Schwarzer Engel,
Höhe 18cm, 2003
  Frau mit Katze, Höhe 11cm, 2003   Katze und Tier, Höhe 10cm, 7cm, 2003